nabídka

nabídka...

EKO Farma 

naše zvířata jsou krmena BIO krmivem z našich polí

každých 14 dní je veterinárně kontrolováno mléko vetem 

Krajské veterinární správy přímo u nás na farmě

jsme součástí výzkumu kvality mléka v malých mlékárnách

každý měsíc je testováno mléko v kontrole užitkovosti

naše bílé kozy jsou zařazené rozhodnutím Ministerstva zemědělství mezi genetické zdroje zvířat do Národního programu o využívání genetických zdrojů zvířat význam-  

ných pro výživu a zemědělství

máme certifikát na odběr vzorků mléka

certifikát na odběr vzorků proti potlačení salmonel v CZ

jsme farma uznaná bez rizika scrapie,chov je prostý IBR

farma prošla kontrolou o šlechtění, plemenitbě a evidenci

certifikát o způsobilosti pro řidiče a průvodce zvířat

certifikát českého červeného kříže,svářecký průkaz

kurz zemědělských znalostí a dovedností

registrace potravinářského podniku 14.06.2016 pro výrobu     a přímý prodej mléčných výrobků

registrace v mezinárodní ústřední evidenci drůbeže

registrace tří hospodářství

inspekce z ekologie dne 25.7.2017 bez výhrad

inspekce z KVS dne 12.09.2017 bez výhrad

inspekce z KVS dne 13.09.2017 bez výhrad

inspekce z KVS dne 19.09.2017 bez výhrad

česká plemenářská inspekce dne 19.09.2017 bez výhrad

kontrola z UKUZ dne 25.10.2017 bez výhrad

kontrola z KVS dne 26.10.2017 bez výhrad

dne 01.11.2017 registrace provozu prvovýroby CZ 719911

chov, doprava,prvovýroba krmných produktů, skladování,

výroba krmných směsí-hospodářská zvířata, zpracování

vyšetření nosnic 08.11.2017 trus negativní, bez salmonely

dne 04.12.2017 vyšetřeno syrové mléko- negativní

dne 03.01.2018 udělen souhlas s prodejem syrového mléka

dne 29.03.2018 vyšetření koz na brucelózu -negativní

dne 29.03.2018 vyš. koz na arthrit. a enceph. negativní

dne 29.03.2018 vyšetření Jersey na IBR - negativní

dne 11.04.2018 česká plemenářská inspekce -bez výhrad

dne 11.04.2018 inspekce KVS bez výhrad

dne 19.04.2018 schválení třídírny a balírny vajec, distribuce

dne 24.04.2018 inspekce z ekologie bez výhrad

dne 04.05.2018 BIO certifikát na produkty: drůbež, kozy, ovce, mléko kozí,mléko kravské,seno,skot ,vejce slepičí

dne 07.05.2018 BIO certifikát na potraviny: ČIVÁČIKY, Jersey máslo, Jersey sýr, Milka sýr, kozí sýr, Ricotta

dne 14.05.2018 vyšetření nosnic, negativní bez salmonely

dne 28.06.2018 kontrola z UKUZ bez výhrad

dne 10.07.2018 vyšetření kozího sýra negativní bez listerie

inspekce z KVS dne 30.08.2018 bez výhrad, vše vyhovuje

dne 12.09.2018 vyšetření nosnic, negativní bez salmonely

inspekce z KVS dne 19.09.2018 bez výhrad, vše vyhovuje

dne 21.09.2018 SVS kontrola mlékárny -vše vyhovuje

dne 26.09.2018 stěry v mlékárně na listerii - negativní

dne 30.09.2018 vyšetření kozího mléka - negativní

dne 03.10.2018 odběr úředního vzorku sýra- negativní

dne 02.11.2018 vyšetření ovcí na brucelozu -negativní

dne 02.11.2018 genetické testy valašek - vše v pořádku

dne 02.11.2018 genetické testy wallisek - vše v pořádku

dne 22.11.2018 hygienická kontrola třídírny vajec - OK

dne 22.11.2018 kontrola mléčné BIO výroby -OK

dne 22.11.2018 kontrola BIO vajec - vše v pořádku

dne 14.12.2018 naše kozy bílé jsou v Národním programu

dne 04.12.2018 kontrola přímého prodeje mléka-v pořádku

dne 04.12.2018 hygienická kontrola balírny vajec - OK

dne 08.01.2019 vyšetření mléka , vše OK

dne 06.02.2019 vyšetření nosnic, na salmonelu negativní

dne 26.02.2019 kontrola UKUZ , všechno v pořádku

dne  22.03.2019 kontrola třídírny vajec z KVS, všechno OK

dne 22.03.2019  kontrola veterinárního zákona, plemenářství, o ochraně zvířat , všechno OK 

dne 15.04.2019 vyšetření kozího sýra ,negativní 

dne 25.04.2019 kontrola KVS kontrola vajec tř.A - všechno OK

dne 29.04.2019 kontrola KVS hygiena třídírny a balírny  OK

dne 29.04.2019 naše Valašky jsou zařazeny v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů významných pro výživu a zemědělství

dne 02.05.2019 kontrola jehňat a kůzlat z SCHOK - vše OK

dne 13.06.2019 kontrola SZIF NB- vše OK

dne 13.06.2019 BIO kontrola zvířat, farmy , produktů- OK

dne 27.06.2019 SVS kontrola třídírny a balírny vajec - OK

dne 18.07.2019 kontrola a vážení kůzlat a jehňat - vše OK

dne 18.07.19 walliserská kůzlata, 2x Elita, kozlík Elita Record

dne 18.07.2019 walliser kozel Vasil uchovněn, Elita Record

dne 25.08.2019 vyšetření koz na Paratuberkulózu -negativní

dne 04.09.2019 stěry v mlékárně na listerii - vše negativní

dne 10.09.2019 vyšetření koz i ovcí na brucelózu, arthritidu

a encephalitidu -všechny negativní

dne 24.09.2019 česká plemenářská inspekce - vše v pořádku

dne 08.11.2019 SVS kontrola prodeje mléka ze dvora vše OK

dne 08.11.2019 SVS kontrola balírny a třídírny vajec vše OK

dne 08.11.19 SVS kontrola prodeje potravin ze dvora vše OK

dne 13.11.2019 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 17.12.2019 SVS kontrola welfare zvířat, všechna OK

dne 10.02.2020 SVS kontrola hygieny třídírny a balírny OK

dne 10.02.2020 SVS úřední odběr vajec na testování  OK

dne 24.02.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 15.04.2020 úřední vzorky u nosnic, všechny 3 negativní

dne 21.05.2020 UKZUZ kontrola krmiv, všechno OK

dne 22.05.2020 SVS kontrola hygieny třídírny a balírny OK

dne 29.07.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 15.07.2020 BIO kontrola farmy, OK, new BIO certifikace

dne 05.08.2020 kontrola ze SZIF ovce kozy pastviny OK

dne 07.08.2020 kontrola z české plemenářské inspekce OK

dne 10.08.2020 vyšetření kozího mléka -výsledek OK

dne 21.08.2020 SVS kontrola hygieny třídírny a balírny OK

dne 21.08.2020 úřední test salmonel u nosnic,negativní

dne 31.08.2020 vyšetření sýra koza a kozel, negativní ,OK

dne 01.09.2020 vyšetření na salmonely u nosnic,negativní

dne 02.09.2020 vyšetření sýra čiváčik, negativní ,OK

dne 04.09.2020 vyšetření na salmonely u nosnic,negativní

dne 09.09.2020 odběry krve koz a ovcí na brucelózu, arthritidu

a encephalitidu -všechny negativní 

dne 07.10.2020 úřední vzorek kozího sýra - výsledek OK

dne 13.10.2020 stěry na listerii v mlékárně - vše negativní

dne 15.10.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 04.11.2020 vyšetření kozího mléka - výsledek OK

dne 04.12.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 16.12.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 22.12.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 05.02.2021 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 25.02.2021 vyšetření kozího mléka - výsledek OK

dne 23.03.2021 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 30.03.2021 vyšetření sýra čiváčik,negativní, OK

dne 06.04.2021 vyšetření kozího mléka - výsledek OK

dne 08.04.2021 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 13.04.2021 vyšetření kozího sýra Koza, negativní ,OK

dne 13.04.2021 vyšetření kozího sýra Kozel, negativní,OK

dne 30.04.2021 provozní kontrola třídírny a balírny vajec,OK

dne 18.05.2021 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 25.05.2021 Inspekce z KEZ, BIO kontrola farmy vše OK

dne 01.08.2021 vyšetření kozí syrovátky, negativní, OK

dne 05.08.2021 vyšetření na salmonely u nosnic,negativní

dne 16.08.2021 vyšetření kozí syrovátky, trvanlivost, OK

dne 25.08.2021 stěry v mlékárně na listerii -negativní,OK

dne 25.08.2021 vyšetření kozího sýra, negativní, OK

dne 25.08.2021 kontrola výroby mléka a prodeje, vše OK

dne 25.08.2021 hygienická kontrola mlékárny a prodeje

       hygienická kontrola třídírny a balírny vajec, vše OK

dne 31.08.2021 vyšetření na salmonely u nosnic,negativní 

dne 21.09.2021 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 02.11.2021 kontrola výroby BIO potravin, vše OK

dne 08.11.2021 kontrola monitoringu Bio potravin, vše OK

dne 09.11.2021 vyšetření krve koz a ovcí, negativní

dne 11.11.2021 hygienická kontrola třídírny , vše OK

dne 14.12.2021 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 10.01.2022 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 19.01.2022 hygienická kontrola třídírny a balírny -OK

dne 29.03.2022 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 29.03.2022 hygienická kontrola třídírny a balírny - OK

dne 29.03.2022 kontrola dle plemenářského zákona - OK

dne 08.04.2022 UKZUZ kontrola zemědělských vstupů -OK

dne 27.04.2022 vyšetření kozího mléka - výsledek OK

dne 27.04.2022 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 25.05.2022 hygienická kontrola třídírny a balírny, OK

dne 13.07.2022 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 13.07.2022 kontrola biologické bezpečnosti, vše OK

dne 27.07.2022 Inspekce z KEZ, BIO kontrola farmy, vše OK

dne 10.08.2022 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 30.08.2022 vyšetření na salmonely kuřat, negativní

dne 31.08.2022 hygienická kontrola mlékárny a třídírny OK

dne 31.08.2022 kontrola prvovýroby mléka, vše OK

dne 06.09.2022 stěry na listerii v mlékárně, vše negativní

dne 13.09.2022 vyšetření kozího mléka, negativní OK

dne 14.09.2022 vyšetření paster mléka , negativní OK

dne 21.09.2022 vyšetření krve koz a ovcí, vše negativní

dne 23.09.2022 vyšetření DNA ovcí- genotypy OK

dne 04.10.2022 vyšetření kozího sýra , negativní, OK

dne 25.10.2022 kontrola hygieny výroby , vše OK

dne 23.11.2022 SVS kontrola plemenitby a evidence, OK

dne 23.11.2022 úřední vyšetření na salmonely, vše OK

dne 23.11.2022 kontrola hygieny třídírny a balírny, vše OK

dne 19.12.2022 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 25.01.2023 SVS kontrola třídírny a balírny, vše OK

dne 26.01.2023 Inspekce BIO KEZ welfare zvířat, vše OK

dne 16.02.2023 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 14.03.2023 SVS kontrola balírny a třídírny , vše OK

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

PRODEJ ZE DVORA

PONDĚLÍ-NEDĚLE 

po telefonické dohodě

objednávky..

email: civakure@seznam.cz , tel. 00420 704088312 , Milovice nad Labem, 

Semir Henych, 28924 Milovice nad Labem  Benátecká Vrutice 635

IČ02003007 ,FO zapsaná v evidence zemědělského podnikatele

.

2023

letošní prodej vajec zahájen

BIO VEJCE 

PRODEJ ZE DVORA

DO VLASTNÍCH KRABIČEK

vejce MIX  30 ks             200,-Kč

vejce ušmudlaná 30 ks 180,-Kč

BIO VEJCE INDIAN

se sníženým obsahem cholesterolu

v barvách skořápek

běžná velikost S, u nás jsou i XL

(zelená,čokoládová,bílá,krémová)

(nebo všechna zelenomodrá)

 

vejce pouze do vlastních krabiček

velikost S              5 Kč za vejce 

velikost M             7 Kč za vejce 

velikost L              8 Kč za vejce     

vejce Indian         13 Kč za vejce 

  

 

.............................................................

BIO kůzlata 2023 na prodej 

kozlík 1000,-Kč , kozička 1500,-Kč

--------------------------------------------------

                               2022

KOZÍ SYROVÁTKA 10,-Kč/ litr

čerstvá každý den

Žlutozelená tekutina vzniká jako vedlejší produkt při výrobě sýrů .

Má totiž zázračné účinky na zdraví i na krásu.

V létě chutná jako osvěžující nápoj a je součástí zdravých receptů.

  • BIO kozí sýr čiváčik
  •  pařený kozí sýr ve tvaru korbáčků
  • BIO kozí sýr čiváčik klubko
  •  pařený kozí sýr v dlouhotánské niti smotané do klubka
  • BIO kozí sýr Kůzle
  •  veselý pařený kozí sýr ve tvaru zvířátek 
  • BIO kozí sýr Kozel
  •  čerstvý polotvrdý sýr s dírkami na svačinu, smažení
  • BIO kozí sýr Koza
  •  čerstvý poloměkký sýr pro studenou kuchyni , k TV

......................................

celostátní výstava Lysá n L 2022

 

2.nejlepší kolekce koz výstavy

 sekce kozy

..........................................

náš odchov

walliserský beránek s ZO

Elf II      Elita record

.....................................................

Národní výstava NÁŠ CHOV 2019

Lysá nad Labem

naše walliserské ovce zvítězili jako nejlepší kolekce ovcí výstavy

NOVINKA 2019

kuřice čivahoralky shell

všechna vejce jsou prosvícená 

BIO kuřice 

kompletní program proti salmonele, odčervení

 

 kuřátka čivahoralek 

v barvách modré, černé, kropenaté,hnědé a tricolor

....................................

kuřata Kalimero 

 

kuřata holokrčky ...............

.....................................................

NA PRODEJ BIO KŮZLATA 

zvyklá na drůbež,pesany, ovce, volně venku i ve stáji, odčervená

........................................

náš odchov

Walliserský plemenný bio kozlík Vasil 

plemenný kozel , ELITA RECORD

s doklady POP 

mohutný, váhy 50 kg

..............................................................

stádo BIO valašek v KU

 ...............................................................

mladí kohouti čivahoralů

 

 

................................................... 

VALAŠKY

po linii Valvej

.....................................................

přijímáme objednávky 

na násadová vejce  

násadová vejce 12,-Kč/ks

 

další NABÍDKA 2020

kohouti ( váha v prům 3 kg), cena 140,-Kč/kg       

kuře (váha v průměru 2 kg),cena 140,- Kč/kg      

vajíčka z farmy           , cena plato     290,- Kč     

násadová vejce kuřic           ,cena    12,- Kč  

..................................................................................

  ROK 2020 

!prodej vykrmených brojlerů !

váhy 08- 2,2 kg 

 při pravidelném odběru cena 60,- Kč/kg živé váhy  

.......................................................................................................

kuřice 2015

 

     naše kuřice jsou na farmě

krmené kvalitně ,po domácku, s veškerými přírodními vitamíny

a minerály, zvyklé na domácí ruch rodiny, na hlídací pesany, 

v pestrých barvách, očkovaná, v prevenci, zdravé a silné kondice

SIESTA

více v sekci CENÍK

......................................................................................................................................................................

u nás

 

Máme spousto new informací

nosnice čivahoralky

nesexovaná kuřata , očkovaná  

v barvách modré

černé,hnědé a kropenaté

aktualizováno: 07.05.2023 15:28:14