DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

nabídka

nabídka...

EKO Farma 

naše zvířata jsou krmena BIO krmivem z našich polí

každých 14 dní je veterinárně kontrolováno mléko vetem 

Krajské veterinární správy přímo u nás na farmě

jsme součástí výzkumu kvality mléka v malých mlékárnách

každý měsíc je testováno mléko v kontrole užitkovosti

naše bílé kozy jsou zařazené rozhodnutím Ministerstva zemědělství mezi genetické zdroje zvířat do Národního programu o využívání genetických zdrojů zvířat význam-  

ných pro výživu a zemědělství

máme certifikát na odběr vzorků mléka

certifikát na odběr vzorků proti potlačení salmonel v CZ

jsme farma uznaná bez rizika scrapie,chov je prostý IBR

farma prošla kontrolou o šlechtění, plemenitbě a evidenci

certifikát o způsobilosti pro řidiče a průvodce zvířat

certifikát českého červeného kříže,svářecký průkaz

kurz zemědělských znalostí a dovedností

registrace potravinářského podniku 14.06.2016 pro výrobu     a přímý prodej mléčných výrobků

registrace v mezinárodní ústřední evidenci drůbeže

registrace tří hospodářství

inspekce z ekologie dne 25.7.2017 bez výhrad

inspekce z KVS dne 12.09.2017 bez výhrad

inspekce z KVS dne 13.09.2017 bez výhrad

inspekce z KVS dne 19.09.2017 bez výhrad

česká plemenářská inspekce dne 19.09.2017 bez výhrad

kontrola z UKUZ dne 25.10.2017 bez výhrad

kontrola z KVS dne 26.10.2017 bez výhrad

dne 01.11.2017 registrace provozu prvovýroby CZ 719911

chov, doprava,prvovýroba krmných produktů, skladování,

výroba krmných směsí-hospodářská zvířata, zpracování

vyšetření nosnic 08.11.2017 trus negativní, bez salmonely

dne 04.12.2017 vyšetřeno syrové mléko- negativní

dne 03.01.2018 udělen souhlas s prodejem syrového mléka

dne 29.03.2018 vyšetření koz na brucelózu -negativní

dne 29.03.2018 vyš. koz na arthrit. a enceph. negativní

dne 29.03.2018 vyšetření Jersey na IBR - negativní

dne 11.04.2018 česká plemenářská inspekce -bez výhrad

dne 11.04.2018 inspekce KVS bez výhrad

dne 19.04.2018 schválení třídírny a balírny vajec, distribuce

dne 24.04.2018 inspekce z ekologie bez výhrad

dne 04.05.2018 BIO certifikát na produkty: drůbež, kozy, ovce, mléko kozí,mléko kravské,seno,skot ,vejce slepičí

dne 07.05.2018 BIO certifikát na potraviny: ČIVÁČIKY, Jersey máslo, Jersey sýr, Milka sýr, kozí sýr, Ricotta

dne 14.05.2018 vyšetření nosnic, negativní bez salmonely

dne 28.06.2018 kontrola z UKUZ bez výhrad

dne 10.07.2018 vyšetření kozího sýra negativní bez listerie

inspekce z KVS dne 30.08.2018 bez výhrad, vše vyhovuje

dne 12.09.2018 vyšetření nosnic, negativní bez salmonely

inspekce z KVS dne 19.09.2018 bez výhrad, vše vyhovuje

dne 21.09.2018 SVS kontrola mlékárny -vše vyhovuje

dne 26.09.2018 stěry v mlékárně na listerii - negativní

dne 30.09.2018 vyšetření kozího mléka - negativní

dne 03.10.2018 odběr úředního vzorku sýra- negativní

dne 02.11.2018 vyšetření ovcí na brucelozu -negativní

dne 02.11.2018 genetické testy valašek - vše v pořádku

dne 02.11.2018 genetické testy wallisek - vše v pořádku

dne 22.11.2018 hygienická kontrola třídírny vajec - OK

dne 22.11.2018 kontrola mléčné BIO výroby -OK

dne 22.11.2018 kontrola BIO vajec - vše v pořádku

dne 14.12.2018 naše kozy bílé jsou v Národním programu

dne 04.12.2018 kontrola přímého prodeje mléka-v pořádku

dne 04.12.2018 hygienická kontrola balírny vajec - OK

dne 08.01.2019 vyšetření mléka , vše OK

dne 06.02.2019 vyšetření nosnic, na salmonelu negativní

dne 26.02.2019 kontrola UKUZ , všechno v pořádku

dne  22.03.2019 kontrola třídírny vajec z KVS, všechno OK

dne 22.03.2019  kontrola veterinárního zákona, plemenářství, o ochraně zvířat , všechno OK 

dne 15.04.2019 vyšetření kozího sýra ,negativní 

dne 25.04.2019 kontrola KVS kontrola vajec tř.A - všechno OK

dne 29.04.2019 kontrola KVS hygiena třídírny a balírny  OK

dne 29.04.2019 naše Valašky jsou zařazeny v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů významných pro výživu a zemědělství

dne 02.05.2019 kontrola jehňat a kůzlat z SCHOK - vše OK

dne 13.06.2019 kontrola SZIF NB- vše OK

dne 13.06.2019 BIO kontrola zvířat, farmy , produktů- OK

dne 27.06.2019 SVS kontrola třídírny a balírny vajec - OK

dne 18.07.2019 kontrola a vážení kůzlat a jehňat - vše OK

dne 18.07.19 walliserská kůzlata, 2x Elita, kozlík Elita Record

dne 18.07.2019 walliser kozel Vasil uchovněn, Elita Record

dne 25.08.2019 vyšetření koz na Paratuberkulózu -negativní

dne 04.09.2019 stěry v mlékárně na listerii - vše negativní

dne 10.09.2019 vyšetření koz i ovcí na brucelózu, arthritidu

a encephalitidu -všechny negativní

dne 24.09.2019 česká plemenářská inspekce - vše v pořádku

dne 08.11.2019 SVS kontrola prodeje mléka ze dvora vše OK

dne 08.11.2019 SVS kontrola balírny a třídírny vajec vše OK

dne 08.11.19 SVS kontrola prodeje potravin ze dvora vše OK

dne 13.11.2019 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 17.12.2019 SVS kontrola welfare zvířat, všechna OK

dne 10.02.2020 SVS kontrola hygieny třídírny a balírny OK

dne 10.02.2020 SVS úřední odběr vajec na testování  OK

dne 24.02.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 15.04.2020 úřední vzorky u nosnic, všechny 3 negativní

dne 21.05.2020 UKZUZ kontrola krmiv, všechno OK

dne 22.05.2020 SVS kontrola hygieny třídírny a balírny OK

dne 29.07.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 15.07.2020 BIO kontrola farmy, OK, new BIO certifikace

dne 05.08.2020 kontrola ze SZIF ovce kozy pastviny OK

dne 07.08.2020 kontrola z české plemenářské inspekce OK

dne 10.08.2020 vyšetření kozího mléka -výsledek OK

dne 21.08.2020 SVS kontrola hygieny třídírny a balírny OK

dne 21.08.2020 úřední test salmonel u nosnic,negativní

dne 31.08.2020 vyšetření sýra koza a kozel, negativní ,OK

dne 01.09.2020 vyšetření na salmonely u nosnic,negativní

dne 02.09.2020 vyšetření sýra čiváčik, negativní ,OK

dne 04.09.2020 vyšetření na salmonely u nosnic,negativní

dne 09.09.2020 odběry krve koz a ovcí na brucelózu, arthritidu

a encephalitidu -všechny negativní 

dne 07.10.2020 úřední vzorek kozího sýra - výsledek OK

dne 13.10.2020 stěry na listerii v mlékárně - vše negativní

dne 15.10.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 04.11.2020 vyšetření kozího mléka - výsledek OK

dne 04.12.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 16.12.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 22.12.2020 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 05.02.2021 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 25.02.2021 vyšetření kozího mléka - výsledek OK

dne 23.03.2021 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

dne 30.03.2021 vyšetření sýra čiváčik,negativní, OK

dne 06.04.2021 vyšetření kozího mléka - výsledek OK

dne 08.04.2021 vyšetření na salmonely u nosnic, negativní

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

PRODEJ ZE DVORA

PONDĚLÍ-NEDĚLE 

po telefonické dohodě

objednávky..

email: civakure@seznam.cz , tel. 00420 704088312 , Milovice nad Labem, 

Semir Henych, 28924 Milovice nad Labem  Benátecká Vrutice 635

IČ02003007 ,FO zapsaná v evidence zemědělského podnikatele

.

2021

Nabízíme BIO kůzlata a jehňata

OTYLKA II            OTESÁNEK II

nabídka další kůzlat v sekci kozy

.....................................................

Národní výstava NÁŠ CHOV 2019

Lysá nad Labem

naše walliserské ovce zvítězili jako nejlepší kolekce ovcí výstavy

BIO VEJCE INDIAN

se sníženým obsahem cholesterolu

v barvách skořápek

běžná velikost S, u nás jsou i XL

(zelená,čokoládová,bílá,krémová)

(nebo všechna zelenomodrá)

 

BIO VEJCE         !! AKCE !!

velikost S            3 Kč za vejce 

velikost M            7 Kč za vejce

velikost L             8 Kč za vejce 

velikost XL           9 Kč za vejce         

  

 

................................................................

NOVINKA 2019

kuřice čivahoralky shell

všechna vejce jsou prosvícená 

BIO kuřice 

kompletní program proti salmonele, odčervení

 

 kuřátka čivahoralek 

v barvách modré, černé, kropenaté,hnědé a tricolor

....................................

kuřata Kalimero 

 

kuřata holokrčky ...............

.....................................................

NA PRODEJ BIO KŮZLATA

 

 

zvyklá na drůbež,pesany, ovce, volně venku i ve stáji, odčervená

 

........................................

náš odchov

Walliserský plemenný bio kozlík Vasil 

plemenný kozel , ELITA RECORD

s doklady POP 

mohutný, váhy 50 kg

..............................................................

stádo BIO valašek v KU

 ...............................................................

mladí kohouti čivahoralů

 

......................................................

v roce 2020 na prodej

BIO kozí mléko a sýry

NA OBJEDNÁNÍ

...........................................

BIO kozí mléko                    ...............

            BIO kozí sýr      

         sýr KOZA poloměkký sýr                  cca.125g 

 

sýr KOZEL polotvrdý sýr             cca.125g

pařené kozí BIO čiváčiky  cca. 100 g

 

................................................... 

VALAŠKY

po linii Valvej

.....................................................

přijímáme objednávky 

na násadová vejce  

násadová vejce 12,-Kč/ks

 

další NABÍDKA 2021

kohouti ( váha v prům 3 kg), cena 140,-Kč/kg       

kuře (váha v průměru 2 kg),cena 140,- Kč/kg      

vajíčka z farmy           , cena plato     200,- Kč     

násadová vejce kuřic           ,cena    12,- Kč  

..................................................................................

  ROK 2021 

!prodej vykrmených brojlerů !

od března 2021

váhy 08- 2,2 kg 

 při pravidelném odběru cena 60,- Kč/kg živé váhy  

.......................................................................................................

kuřice 2015

 

     naše kuřice jsou na farmě

krmené kvalitně ,po domácku, s veškerými přírodními vitamíny

a minerály, zvyklé na domácí ruch rodiny, na hlídací pesany, 

v pestrých barvách, očkovaná, v prevenci, zdravé a silné kondice

SIESTA

více v sekci CENÍK

......................................................................................................................................................................

u nás

 

Máme spousto new informací

nosnice čivahoralky

nesexovaná kuřata , očkovaná  

v barvách modré

černé,hnědé a kropenaté

aktualizováno: 13.04.2021 13:24:10